Vi trenger din dugnadsinnsats!

Nå bygger vi nytt kjøkken på Degernes 


Jan Halvorsen: Pastor for Zoe-Kirken og leder for byggearbeidet:

Nå skjer det vi lenge har snakket om og ønsket oss sterkt på Degernes: Det blir «nytt» kjøkken. Vi utvider og flytter hele kjøkkenet opp. Alt på ett plan. -Her blir det en drøm å være engasjert i kjøkken tjeneste. Ja, hvilken arbeidsplass vi nå får!  Det blir ikke bare våre egne kjøkkenfolk som får en ny arbeidssituasjon, dette kommer selvfølgelig ikke minst alle våre leiertagere til nytte.

De tre første ukene i januar 2017 er satt av til denne operasjonen. Derfor mobeliserer vi alle «Degernes venner» til dugnadsfest på stedet vårt. Enten du kan stille med verktøy eller vil bidra med matlaging og i kaffe koking for å være med å bidra til godt arbeidsmiljø.

De tre første ukene i januar skal vi bygge om kjøkkenet på Degernes leirsted. Vi har noen proffe håndverkere som hjelper oss, men er avhengig av dugnadshjelp.

Det er en del vegger som skal rives, utstyr skal demonteres, og det er mye rydding og sjauing. Det blir veldig dyrt å ha håndverkere til å gjøre dette, og derfor satser vi på å gjøre dette på dugnad. Vi betaler kun for de timene håndverkerne er der, og derfor satser vi på å holde byggeplassen ryddig og ren disse ukene, og sørger for å assistere håndverkerne så mye som mulig. Det reduserer prisen kraftig!

Vi starter opp mandag 2, januar og holder på i tre uker. Det blir også noe dugnad etter disse ukene, men selve byggeperioden er fram til den 20. januar. 

Det er flott om folk kan jobbe dugnad på dagtid, men vi kommer også til å jobbe på kvelder og lørdager. Skriv deg på listen og hvilke dager du kan jobbe.
Gi oss ditt telefonnummer og kryss av for hva du helst vil gjøre, så kontakter vi deg. Har du spørsmål kan du kontakte Jan Halvorsen på tlf 90 10 92 30 eller jan@zoe.no

Ta gjerne med hammer, sag og annet lett håndverktøy. Vi trenger også noen til å koke kaffe og lage mat de dagene det er mange arbeidere. Meld deg på hvis du kan være med på det, så kontakter vi deg.

Mandag 2.januar kl. 10.00
samles vi til informasjonsmøte på Degernes. Om du har mulighet til det, kan du komme og få innblikk i våre planer. Se tegninger og sette deg inn i hva som skal skje. Kom enten du skal begynne å jobbe med en gang eller du bare kommer for å se, ta en kopp kaffe med oss og bli informert og vil komme senere.Ja, jeg vil være med og melder meg på til innsats:
Fyll ut slippen nedenfor. Den sendes automatiskt til Zoé Kirken v/ Jan Halvorsen, eller send en mail eller sms. Flott om du kan melde deg på neste uke (51), så vi vet omtrent hvor mange vi kan regne med!