Flott svensk/norsk ledersamling i Halden

Tirsdag 12. september 2017 var vi igjen samlet til den årlige svensk norske ledersamlingen i Halden. Mange hadde møtt opp og ingen dro skuffet hjem fra dette som har blitt entradisjon rett etter at høsten har startet og alle har sparket i gang menighets høsten.

Mange hadde håpet å høre Per Hånberg, den svenske ishokey treneren som tjener Herren i ligaen blandt mange spillere og involverte i de nasjonale topp klubbene med sitt vitnesbyrd. Han kunne desverre ikke komme men har meddelt oss at han stiller opp ved senere mulighet.


Her er referat skrevet av Terje Berg:

Bønnedag – felles Norge og Sverige i Pinsekirken Salen i Halden tirsdag 12. september 2017 kl. 10 – 15

Dette var den sedvanlige samlingsdagen andre tirsdag i september, slik vi har hatt det i Pinsekirken Salen i Halden i mange år – ti tolv år. Ca 16-17 deltok fra Sverige og ca 40 fra Norge. Alle hjerter gleder seg over den store tilslutningen til dagens møte.

Det var rekordstor deltakelse, da sangen og lovsangen fylte Salen. Pastor Frode Næss hilste alle velkommen og beklaget at ishockeytrener Per Hånberg ikke kunne komme. Imidlertid trodde han likevel vi ville få en god dag sammen, i det Jesus var ham vi er samlet om.

Frode minnet oss om Kol 3,16: Det handlet både om å være samlet om Guds ord og la lovprisningen og lovsangen og de åndelige visene klinge til Guds ære. Deretter var det bønn, og mange priste Jesus.

Gudsnærværet var merkbart i bønnen og lovprisningen og sangen.

Flere deltok i «vitnemøtet», og vi ble minnet om betydningen av Guds ord, av å fylle seg med bibelkunnskap, så vi kan forsvare troen når noen krever oss til regnskap (1 Pet 3,15) og ”kjempe for den tro som en gang er overgitt de hellige” (Jud v3). Paulus trodde ”alt det som skrevet i loven og i profetene” (Apg 24,14), likeledes om emmausvandrerne som fikk høre at det stod om Jesus i Moses, profetene og i Salmene (Luk 24).                                                                                                                                                                  Vi ble minnet om at vi er som et tre – «for treet er det håp» Job 14,6-7.  Skulle vi visne og dø, er det ikke slutt hos Gud. Han lar oss spire på nytt! Ydmykhet er viktig, vi er ikke «best i verden» - Jak 4,6: «Men desto større er nåden han gir, derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde». Gudsnærværet er viktig.

Vi ble servert en nydelig middag på spisestedet Bakgården. Det smakte godt, kaffe fikk vi i Salen, slik vi også gjorde ved ankomst.

Enok minnet om at neste ledersamling er onsdag 8.11. i Zoe Kirken i Fredrikstad. Marcus Sönnenbrand deltar.                                                                                                                                                                                                       Pastor Tommy Pettersson, talsmann for de svenske pinsemenighetene, ville bli takknemlig om noen fra Norge ville komme til deres neste bønnedag – i Säffle i Sverige tirsdag 10. oktober kl 09.30 med bibelstudium. En tanke sprang fram hos en av de norske brødrene, som verbaliserte følgende: ”Tenk om vi kunne fylle en bil fra Norge og delta!”

Igjen ble det sang, bønn og vitnesbyrd fra Guds ord og erfaringer fra eget liv.  En bror bar fram et budskap i tungetale som ble tydet – et profetisk budskap. Dette var til rik velsignelse for alle, det var oppmuntrende ord, formanende ord og inspirerende ord.

Deretter vitnet pastor Jan Halvorsen om sitt første møte med Salen i Halden, den rike arven som ligger i denne byen og i denne menigheten. Det var høsten 1970, under vekkelsen til den unge forkynneren Aril Edvardsen. Det var stinn brakke. Så talte Algot Niklasson, fra Sverige. Den gangen var det vekkelse, og Åge Åleskjær ble døpt i Den Hellige Ånd. Deretter talte Jan litt om nattverden, leste og siterte innstiftelsesordene fra Matt 26 og 1 Kor 11. ”Gud tok seg ut et lam, og nå er det noe nytt – Lammet er kommet, Jesus ga sitt liv og blod for oss. La oss takke Gud for at vi kan ha dette måltidet. Ikke noe magisk i dette, men et herremåltid, en fornyelse av vår pakt. Vi lever gjennom Jesu blod i pakt med Gud”. Deretter la han nattverdsstunden i Guds hender før Frode Næss forrettet.

Det ble en velsignet stund, der vi hentet styrket i brødet og vinen – Jesu legeme og Jesu blod. Deretter var det bønn for hverandre, vi ba sammen, gråt og jublet sammen og opplevde gudsnærværet veldig sterkt. Det skjedde under velsignet gitarspill og sang. Det sang i alles hjerter denne dagen, vi kunne alle sitere fra Krønikeboken: «Da ofringen begynte, begynte også sangen».

Venner, sangens tid er inne! Bruden priser sin brudgom og takker Gud for elskoven – det sterke nærværet av fullkomment samkvem med Jesus.

Men ennå var det ikke slutt. Nå var det tid for personlig bønn og forbønn. En sterk ånd og salvelse av styrke og kraft og helbredelse virket gjennom bønnen.

Et spesielt bønneemne med sterk oppslutning kom fra Sverige – fra Mellerud: Det foreligger planer om bygging av en stor moske for et stort område i denne relativt lille byen. Menigheten vet ikke hvordan de skal forholde seg og ber om forbønn, så de kan gjøre Guds vilje. Dette er en stor og vanskelig sak. Særlig pastor Tommy Pettersson og ekspastor Bengt Andersson  fikk forbønn innfor denne saken.

Vi fikk også lagt på hjertet betydningen av bønn for landet, i forbindelse med stortingsvalget i går, slik at politikerne, de kristne politikerne kan være frimodige og sterke. «Vi ber for nye stortingsrepresentanter, så de tar inn de himmelske signalene. I Jesu navn, Amen!»

Menigheter ble helt konkret – enkeltvis – lagt fram for Gud i bønn. Et ektepar kjente sterk nød for sin menighet, de fikk stor respons, og mange deltok i forbønn for dem.

Med dette ebbet bønnedagen ut.

Vi er takknemlig til Salen i Halden, pastor Frode Næss, norske og svenske Herrens tjenere som deltok denne dagen. «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede oss på den!»

Takk også for traktementet i Salen.


Neste ledersamling fortsetter med et sterkt svensk innslag. Da har vi besøk av Pastor Marcus Sönnerbrandt fra Sion Forsamlingen Linköbing. 


Lederforum Onsdag 8. November 2017: 

kl. 10-13 i Zoe-Kirken, Sellebakk:

Pastor Marcus Sönnerbrandt, Sion Forsamlingen Linköbing

Påmelding til: engeli@online.no