Lederforum 10. mai 2017 i Filadelfia Moss

Onsdag 10. mai hadde Lederforum sitt andre og siste møte med fokus på våre åndelige røtter her i fylket. Dette ble to sterke og inspirerende møter med seminarer av pastor Jan Halvorsen. Vi fikk kjenne på sterke røtter som går tilbake til en kraftfull tid som bygde våre menigheter i fylket.

Forrige lederforum handlet mer om «våre sterke» Lutherske røtter, Hans Nilsen Hauge, Ole Hallesby og andre som banet vei for det som senere skjedde i fylket og vårt land.

Denne gang fikk vi et godt innblikk i hvordan pinsevekkelsen kom til vårt land. Og spesielt hva som skjedde i Halden, Fredrikstad og eller i fylket. 

Johannes Engeli hilste oss velkommen før vi sang noen sanger og kor sammen, blant annet «Jesus, intet større navn jeg vet», «Dyp, bred, hellig og mektig» og «Navnet Jesus».

Velkommen og bønn                                                                                                        

Nina Christoffersen innledet samlingen med å fortelle litt om sin oppvekst i Salen, Halden.  - Å jobbe med menighet er hardt arbeid, vi ser ikke resultatene med en gang. Menigheten er viktig – å finne sin plass og å oppleve Guds beskyttelse.  Hun leste fra Salme 37, 1-5.

Etter bønnestunden talte Gud mektig gjennom et profetisk budskap, både til Nina og oss alle, og det lå helt på linje med det som Johannes Engeli skulle nevne i et innlegg før lederforums hovedinnlegg.

Han leste fra Apg. 2, 17-21 og fortalte om en biltur sammen med Jan Halvorsen til Halden og de snakket om vekkelsens røtter. Engeli minnet om pastor Barratt som kom med pinsevekkelsen. Denne kom til Østfold, i Hans Nielsen Hauges spor, for 110 år siden.

 «Vekkelsens røtter i Østfold» ved Jan Halvorsen

Dette handler om historien, om å se på våre veiledere og etterfølge deres tro, sa Halvorsen.

-Vi ønsker å identifisere oss med pinsens ild og kraft. Jeg vokste opp på Sion og likte å være på møter. Mennesker som var åndsfylt gjorde inntrykk på meg, mennesker som levde i bønnens verden. Disse bønnene satte fanger fri fra fangenskap – selv fra fengsel og konsentrasjonsleir i Tyskland. Jeg har en arv fra bestemor. Noe av det hun hadde fløt over på meg.

Med tanke på vekkelsen ved århundreskiftet – like før, ved avslutningen av 1890-tallet, var det en bønnevekkelse. Frank Bartleman er mitt store forbilde, og en natt følte jeg at det han hadde kom over på meg, forteller Charles Parham. En venns drøm bekreftet hans opplevelser. Bildet av Frank Bartleman ble forvandlet til hans bilde.

Den som hungrer og tørster skal mettes. Hvor mye hunger er det i dag? Moody var en sterk evangelist, han var pinsevenn før pinsevekkelsen og vant trolig en million mennesker for Gud! To søstre på første benk ba hele tiden under talen. De ba for Moody, at Gud skulle fylle ham med sin ånd. Midt i en tale kom Guds Ånd over ham, han begynte å tale i andre tunger. «Nå har du fått det», sa damene, uten at han hadde fortalt om det.

I Norge hadde Erik Andersen Nordquelle opplevd åndsfylden, uten at de brukte uttrykket åndsdåpen.

 Nyttårsaften 1900 samlet en bibelskole seg og temaet var Den Hellige Ånd. I Topeka i Kansas hadde de et bønnetårn, en mann så et syn – et vannreservoar der vannet var helt fylt opp og ville renne over. I det samme bønnemøtet var Agnes Ouzman og Charles Parham kom tilbake, og elevene sa: «Du er vår leder, og du må legge hendene på oss». Han la hendene på henne, hun ble åndsfylt og talte kinesisk i flere dager.

I 1907 kom vekkelsens gjennombrudd. Halvparten av de åndsdøpte den gangen kom i henrykkelse.

Her i Østfold: I 1902 ble Severin Larsen pastor for tredje gang i Baptistkirken i Halden. Han stod sammen med pastor Barratt i vekkelse i Trondheim. Jan nevnte også Fredrik Fransson, vekkelsesevangelisten som opplevde mange under. - Pinse for meg er at det kommer et vær – Herrens nærvær. Vekkelsens ånd, så folket kan erkjenne at «Gud er her!» Mange den gangen opplevde mye av gudsnærværet uten å være åndsdøpt, Gud så jo til hjertet.

Severin Larsen fortalte om en opplevelse i 1904, der Gud talte til meg i min ånd, og min ånd talte til Gud – Alt er deg gitt, det er ferdig! Når vekkelsen kom til Oslo, reiste han med toget dit. I et møte i Metodistkirken talte Barratt, og han hadde samtale med ham. På veien hjem tenkte han på et renset hjerte, å bli uttømt på seg selv. Gud talte til ham fra Apg 15. -Fikk du fylden? sa kona da han kom hjem, --- Nei, sa han, -men jeg fikk et renset hjerte.

I et møte i det gamle Tabernaklet følte jeg meg uttømt og fattig,skriver Severin Larsen i en bok, men Guds kraft kom over ham –han fikk oppleve hva han kaller forseglingstunger, tilbedelsestunger, kjærlighetstunger i gudsvesenet. -Det var min Ånds frigjørelsestunger! Da dette været brøt løs, var det en strøm, en flom av nådegaver.

Severin Larsen sier at et var «seertunger». I disse første årene i denne nådegaveflommen talte Gud gjennom nådegavene om hva som skulle skje. Han skrev ned verdensbegivenheter som Gud hadde åpenbart i møtene. I Moss fikk en mann åpenbaring om oljen, og han måtte sette seg ned!

Det som griper meg i lesingen av gamle tiders vekkelser, er Guds nærvær og tilstedeværelse. Vi opplevde noe lignende da Annie Schau talte hos oss forleden Det er ikke våre metoder, men det er Guds Ånd som gjør det.  -Les boken til Severin Larsen, sa Jan.

-Barratt kom til Fredrikstad, og det var ganske «ville tilstander». En kvinne reiste seg og sang i Ånden – hele sanger. Tre kvinner hørte et bønnemøte over sine hoder som av tusen mennesker, og en hellig Ild ble sett. Det ble flere møter på Barratt i Fredrikstad. Avisene skrev.

I Moss var det møter til langt over midnatt hele våren. Guds kjærlighet var utgytt, og alle ble med i sangkoret!  -Vi anerkjenner kvinnens rett til å profetere i menigheten, sa Barratt. William Booth sa at noen av mine beste menn, er kvinner!

En kortversjon av Halden i 1970: Åge Åleskjær lengtet etter åndsdåpen – 29. januar i 20 kuldegrader. Hele ungdomsmusikken i Salen hadde møtt Gud. En sterk tid. Dette var utenfor Frikirken.

Etter Jan Halvorsens innlegg var det samtale og informasjon om fremtidige arrangementer.

Årsmøtet / generalforsamlingen finner sted på Degernes-senteret onsdag 28. juni kl.17.00  – Vi spiser pizza sammen med ungdomslederne i begynnelsen. Marcus Branum Nilsen og Thomas Hansen blir med, samt økonomileder Ivar Engeli. Deretter fortsetter vårt møte.

Med tanke på neste års østfoldstevne er ingen avgjørelse tatt.

NESTE LEDERFORUM – Tirsdag 12. september i Pinsekirken Salen i Halden – sammen med Sverige

Per Hörnberg erkjent  ishockeyleder og pinsevenn – han deltar i nevnte samling. 

Onsdag 8. november er møtet lagt til  Zoe Kirken  i Fredrikstad. Sannsynligvis deltar Marcus Sollenbrandt, pastor i den store Sion Pingstförsamling i Linköping.

Ragnhild Klevmoen fra aksjonen Bibelen til Alle fortalte om visjonen om bibelutdeling til alle hjem i Østfold. Vi kan alle delta med bønn og at menigheter går sammen om utdeling. Vi fikk presentert en tydelig oversikt over det økonomiske aspektet og ble utfordret på nødvendigheten av å gi. Tenk når 42 tonn bibler kommer til havnen i Moss og biler står klare for å frakte disse til de respektive stedene. Aksjonen var egentlig tenkt gjennomført i høst, men blir sannsynligvis utsatt til våren 2018.

Vi ba sammen til slutt.

Gud talte til oss ved nådegavene, og flere priste Herren!